Kulak iltihaplarından kaynaklanan komplikasyonlar nadir görülür, ancak tehlikeli olabilirler:

Kulak kemiği içinde gelişen komplikasyonlar:

  1. Mastoidit : Kulak kemiğinin içinde boşluklar bulunan ve mastoid parça adı verilen arka kısmının enfeksiyonudur. Tedavi edilmediğinde diğer komplikasyonlara, hatta hayati tehlikeye yol açabilir. Kemiğin içindeki boşluklar arasındaki kemik duvarlar erir ve kemikteki harabiyet beyin ve beyincik de dahil olmak üzere çevredeki yapıları veya uzak organları etkileyebilir.
  2. Yüz felci : Yüzün mimik hareketlerini kontrol eden sinirin (fasiyal sinir) fonksiyonunu kaybetmesi sonucunda ortaya çıkar.  Yüz siniri beyin sapını terk ettikten sonra işitme ve denge sinirleriyle birlikte kulak kemiğine girer; dar bir kemik kanalda iç kulak, orta kulak ve mastoid kemik içinde kıvrımlı bir seyir gösterir. Orta kulak iltihaplarının bu kemik kanalda tahribat yapması ve iltihabın fasiyal siniri etkilemesi sonucunda yüz felci gelişebilir. Felcin kalıcı olmaması için acil tedavi gerekir. Müzmin orta kulak iltihaplarına, özellikle kolesteatoma bağlı yüz felçlerinin tedavisi en kısa sürede ameliyattır.
  3. Labirentit : Orta kulak iltihabının iç kulağa ulaşması sonucunda ortaya çıkan, iç kulak tipi işitme kaybı ve baş dönmesi, denge bozukluğu ile sonuçlanan bir durumdur. Menenjit gelişmemesi için acil tedavi gerekir. İç kulak fonksiyonlarındaki bozulma çoğunlukla kalıcıdır. İşitme kaybı bütün iç kulak yapılarının hasarı ile sonuçlanmadıysa işitme cihazları rehabilitasyon mümkündür. Baş dönmesi ve dengesizlik için de denge rehabilitasyonu gerekir.
  4. Petrözit : Kulak kemiğinin beyine yakın iç parçasının iltihaplanmasıdır. Çevresindeki sinirlerin etkilenmesine bağlı olarak şiddetli baş ağrısı ve iltihaplı kulak ile aynı taraftaki gözde içe kayma şeklinde şaşılık görülür.

Kafatası içinde gelişen komplikasyonlar:

  1. Menenjit : Enfeksiyonun kulaktan beyin zarları arasında dolaşan beyin-omurilik sıvısına ulaşması sonucunda menenjit gelişir. Menenjit ciddi sinir sistemi hasarlarına, sakatlıklara, hatta ölüme neden olabilen bir enfeksiyondur.
  2. Beyin zarı çevresi abseleri : İltihap kulak kemiği ile beyin zarı arasında veya beyin zarı ile beyin zarı arasında birikirse abseler meydana gelebilir. Abse beyin dokusuna baskı yaparak çeşitli sinir sistemi belirtileri verebilir, beyin içine yayılarak hayati tehlike oluşturabilir.
  3. Beyin / Beyincik absesi : Kulak kemiğinin üzerinde beyin, arka kısmında beyincik bulunur. İltihabın bu dokular içine yayılması ve abse oluşturması, ciddi sinir sistemi hasarlarına, sakatlıklara, hatta ölüme neden olabilir.
  4. Sinüs tromboflebiti : Kulak kemiğinin arka kısmında ve beyinciğin önünde, beyin zarları arasından beynin ana bir toplar damarı geçer. İltihabın bu toplardamara yayılması damarın tıkanmasına, beyin kan dolaşımının bozulmasına ve iltihabın beyinde başka yerlere yayılmasına neden olabilir.
  5. Otitik hidrosefali : İltihap nedeniyle beyin-omurilik sıvısı dolaşımının bozulması sonucunda kafatası içindeki basıncın artmasıdır. Bu durum şiddetli baş ağrısına ve çeşitli sinir sistemi belirtilerine yol açabilir.
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı ask_doc2.jpg