Orta kulak neresidir?

Kulak üç bölümden oluşur: 1) dış kulak, 2) orta kulak, 3) iç kulak. Dış kulağı kulak kepçesi ve kulak kanalı oluşturur. Kulak kanalının derininde dış kulak ile orta kulağı ayıran kulak zarı bulunur. Kulak zarı, üzerine ses dalgaları geldiğinde titreşen ince bir yapıdır. Orta kulak, kulak zarının arkasında bulunan ve hava içeren bir boşluktur. Hava, burunun gerisindeki geniz bölgesinden östaki tüpü adı küçük bir kanal ile orta kulağa taşınır. Östaki tüpünün görevi, orta kulak boşluğundaki havanın basıncını dış ortamdaki atmosfer basıncı ile eşitlemektir. Ses dalgalarının kulak zarında oluşturduğu titreşimler orta kulak boşluğundaki küçük kemikçiklerden (örs, üzengi, çekiç) iç kulağa iletilir ve sesi beyine ileten sinirler uyarılır.

Müzmin orta kulak iltihabı (kronik otitis media) nedir?

Otitis media, kulak zarı arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabıdır. Orta kulak iltihaplanmaları ( akut otitis media) tedavi edilmediğinde, veya yetersiz tedavi edildiğinde müzminleşerek kulak zarında delinmeye, orta kulaktaki kemikçiklerde (örs, çekiç, üzengi) harabiyete veya bu kemikçiklerin hareketlerinde bozukluğa, kulak kemiğinin içindeki ve çevresindeki başka dokularda da iltihaplanmaya neden olabilir.

Müzmin orta kulak iltihaplanmaları birkaç şekilde kendini gösterir:

  • Basit müzmin orta kulak iltihapları: Bu tür müzmin orta kulak iltihaplarında genellikle kulak zarı deliktir ve orta kulaktaki iltihap bu delikten dışarı çıkakarak kulak akıntısı şeklinde belirti verir. Akıntı ile birlikte, iltihabın neden olduğu tahribatın derecesine bağlı olarak işitme kaybı da vardır.
  • Tehlikeli müzmin orta kulak iltihapları: Bazı müzmin orta kulak iltihaplarında ve kolesteatom varlığında kemik dokuda da tahribat meydana gelir. Bu tür orta kulak iltihaplarının beyin zarına ulaşırsa menenjite, beyin dokusuna ulaşırsa beyin abselerine, iç kulağa ulaşırsa kalıcı sağırlık ve denge bozukluğuna, kulak kemiği içinden geçen yüz sinirine ulaşırsa yüz felcine ve benzer tehlikeli sağlık sorunlarına yol açma olasılığı vardır.
  • Orta kulak iltihabı sekelleri: Müzmin orta kulak iltihapları iyileşip sekel bırakmış da olabilir. Bu durumda kulak akıntısı görülmez, ancak kulak zarındaki kalıcı deliğe, kulak zarında çökme gibi şekil bozukluklarına, orta kulak kemikçiklerinin tahribatı veya hareket bozukluklarına bağlı işitme kaybı görülür.
kom0kom1kom2
Normal Kulak ZarıKalıcı Kulak Zarı DeliğiKulak Zarında Çökme

Müzmin orta kulak iltihabının belirtileri nelerdir?

  • Kulak akıntısı
  • İşitme kaybı ve kulak çınlaması
  • Kulak ağrısı (nadiren)

Müzmin orta kulak iltihabı nasıl teşhis edilir?

Müzmin orta kulak iltihabı bir KBB uzmanının kulağı muayenesi ve işitme testleri ile teşhis edilir. Bazı durumlarda kulak kemiğinin bilgisayarlı tomografi filmleri ile hastalığın yaygınlığının ve türünün değerlendirilmesi de gerekebilir.

Müzmin orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?

Müzmin orta kulak iltihaplarının çoğunda ameliyatla tedavi gerekir. Ameliyatın amacı ve yapılış şekli her hastanın durumuna göre farklılıklar gösterir. Ameliyatlarda genel olaral iltihabın ortadan kaldırılması, nüksetmesinin önlenmesi ve eğer mümkünse işitmenin düzeltilmesi amaçlanır. Müzmin orta kulak iltihapları için uygulanan ameliyatlar, mikroskoplarla büyütme altında yapılan hassas mikrocerrahi uygulamalarıdır. Bu ameliyatlarda işitmenin düzeltilmesini sağlamak üzere yeniden sağlam bir kulak zarının yapılması, sesi kulak zarından iç kulağa ileten kemikçiklerin yeniden normal çalışır bir yapıya kavuşturulması, yapay protezler kullanılması gibi bir çok farklı uygulama vardır.

Müzmin orta kulak iltihabı için yapılan ameliyatlarda başarı şansı nedir?

Bu ameliyatların başarı şansı, akıntı olup olmaması, kulak zarındaki deliğin büyüklüğü, orta kulak kemikçiklerinde tahribatın varlığı ve bunun yeri, orta kulak dokularında iltihap nedeniyle gelişmiş değişiklikler gibi bir çok faktöre bağlı olarak her hastada değişkenlikler gösterir. Orta kulakta yapılan onarımların bünye tarafından kabul edilip orta kulaktaki mekanizmaların çalışır duruma gelmesi genel olarak %70 oranda başarılıdır.