Mastoidit, kulak kemiğinin içinde boşluklar bulunan arka kısmının ciddi bir enfeksiyonudur. En sık 2 yaş altındaki çocuklarda orta kulak iltihabının komplikasyonu olarak görülür. Nadirdir, ancak tedavi edilmediğinde başka ciddi komplikasyonlara, hatta hayati tehlikeye yol açabilir.

Orta kulak iltihabının tedavi edilmemesine bağlı olarak veya iltihaba neden olan mikroorganizmanın kullanılan antibiyotiğe dirençli olması durumunda ortaya çıkar. Kulak kemiğinin mastoid parçasında bulunan boşluklar arasındaki kemik duvarlar erir ve kemikteki harabiyet beyin ve beyincik de dahil olmak üzere çevredeki yapıları veya uzak organları etkileyebilir.

Belirtiler

Mastoidit orta kulak iltihabının tedaviye cevap vermeyerek giderek kötüleşmesi şeklinde veya belirtilerin düzelmiş gibi görünmesinden sonra ortaya çıkabilir.

 • kulak içinde veya çevresinde zonklayıcı özellikte ve çoğunlukla şiddetli ağrı
 • kulak akıntısı (kötü kokulu olabilir)
 • ateş ve titreme
 • kulak kepçesinin arkasında veya altında şişlik
 • kulak kepçesinin arkasında kızarıklık
 • kulak kepçesinin öne itilmiş gibi görünmesi
 • işitme kaybı

Şikayetlerinin ifade edemeyecek kadar küçük çocuklarda aşağıdaki belirtilerin varlığına da dikkat edilmelidir:

 • huzursuzluk
 • ağlama
 • eliyle başa veya kulağa vurma
 • kulak çekiştirme

Nedeni

 • Orta kulak iltihabının tedavi edilmemesi
 • Tedavinin iyileşme tamamlanmadan bırakılması
 • Orta kulak iltihabına neden olan mikrobun kullanılan antibiyotiğe dirençli olması
 • Müzmin orta kulak iltihabı ve kolesteatom varlığı

Tanı

Belirtilere ve bulgulara bakarak mastoidden şüphelenildiğinde kulak kemiğinin bilgisayarlı tomografisi ile teşhis kesinleştirilebilir.

Tedavi

 • Hastanede yatırılarak damardan düzelme tamamlanana kadar devam eden, çoğunlukla uzun süreli antibiyotik tedavisi
 • Kulak zarından iltihabın boşaltılması ve tüp takılması
 • Kulak arkasında apse gelişimi varsa bunun boşaltılması işlemi
 • Mastoidektomi ameliyatı