Yüz felci

Yüz felci, yüzün mimik hareketlerini kontrol eden sinirin fonksiyonunu kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Yüz felci geçiren hastaların yaklaşık %70’inde her türlü incelemeye rağmen belli bir neden bulunamaz. Bu tür yüz felcine Bell paralizisi adı verilir ve nedeninin virüsler tarafından oluşturulan sinir iltihabı olduğu sanılmaktadır. Yüz felcinin daha nadir olarak rastlanan başka nedenleri de vardır: kulak iltihapları, tümörler, sinir yaralanmaları gibi.

Yüz felci geçiren hastalarda, kulak kemiğinin içinde uzun bir seyri olan siniri etkileyebilecek bir kulak hastalığı bulunmadığından emin olunması için bir KBB Hastalıkları uzmanının muayenesi gerekir. Bazı hastaların aynı zamanda bir Nöroloji uzmanı tarafından da muayenesi gerekebilir.

Tedavi

Belli bir nedenin saptanamadığı yüz felçlerinde 6 aya kadar kendiliğinden iyileşme olursa da, bazı hastalarda sekelli iyileşme, hatta iyileşmeme riski de vardır ve tedavinin hedef grubu bu gruptaki hastalardır. Yüz felcinin tedavisi felcin oluşma nedenine, süresine ve şiddetine göre genellikle her hastada farklı bir planlama gerektirir ve aynı durum için farklı tedavi alternatifleri bulunabilir.

pfp1

Nedeni belirlenemeyen yüz felci (Bell paralizisi) geçiren bir hastanın 6 hafta içinde giderek iyileşme gösteren seyri

Bazı hastalarda belli bir süre içinde beklenen iyileşme düzeyi elde edilemeyebilir; bu hastalarda sinir iyileşmesini kolaylaştırmaya yönelik ameliyatlar yapılabilmektedir.

Orta kulak iltihaplanmalarına bağlı yüz felçlerinde sinirde kalıcı bir hasar oluşmadan acil ameliyat gerekir.

Sinir yaralanmasına bağlı felçler, mikrocerrahi yöntemiyle sinirin yaralanmayı hemen takiben onarılması halinde 6-12 ay içinde düzelme gösterirler.

Onarılmayan ciddi sinir yaralanmalarınde ise iyileşme ya hiç olmaz, ya da sekelli olur. İyileşmenin yeterli olmadığı yüz felci sekellerinde de uygulanabilecek çeşitli tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri de vardır.