Eagle sendromu, boğazda yutkunmakla ağrıya yol açan bir durumdur. Kulağın hemen altında bulunan ve sivri bir kemik olan stiloid çıkıntının uzamasından ve yutağın duyusunu alan siniri rahatsız etmesinden kaynaklanır. Ağrı, tipik olarak, boğazda bir şeyin sıkışmış olduğu hissini verir, çok rahatsız edici ve zonklayan bir ağrıdır.

İnsanların yaklaşık %4’ünde styloid çıkıntı uzundur; ancak, bu kişilerin sadece %5-10’unda belirti vardır. Kadınlarda erkeklerden yaklaşık üç kat daha sık görülür.

Belirtiler

Stiloid çıkıntının uzun olduğu kişilerde hiç bir belirti olmayabilir. Belirtileri olan kişilerde:

Nedeni

Eagle sendromu

Eagle sendromunun nedeni çoğunlukla stiloid çıkıntıya yapışan stilohiyoid ligamanın kireçlenmesi ve kemikleşmesidir. Uzamış bu kemik yapı yutak kaslarının duyusunu alan ve kasların hareketlerini sağlayan siniri uyararak veya sıkıştırarak ağrı yaratır. Bu tablo nadiren bademcik ameliyatından (tonsillektomi) sonra gelişen sert skar dokusuna bağlı da oluşabilir.

Tanı

Şikayetlerden şüphelenilen hastalarda,

  • röntgen filmleri
  • bilgisayarlı tomografi
  • bademciğin yanından yapılan lokal anestezi enjeksiyonu ile ağrının ortadan kalkıp kalkmadığına bakılması ile tanı koyulur

Tedavi

Uzun stiloid çıkıntıya bağlı Eagle sendromunun tedavisi stiloid çıkıntının ameliyat ile kısaltılmasıdır. Stiloidektomi adı verilen bu işlem ağız içinden veya boyundan yapılabilir. 

  • Ağız yoluyla yapılan ameliyatta önce bademciğin alınması gerekir. Bu yöntemde görünür bir ameliyat izi kalmaz, ancak teknik olarak cerrah için daha zordur ve çevredeki kan damarlarının yaralanması açısından biraz daha fazla risk vardır.
  • Boyundan yapılan cerrahi, styloid çıkıntıya daha güvenli erişim sağlar, ancak boyunda bir yara izi bırakır.

Cerrahi tedavi şikayetlerin %80 hastada tamamen ortadan kalkması, %15 hastada kısmen düzelmesi, %5 hastada düzelmemesi ile sonuçlanır.

Cerrahi tedavi olmak istemeyen veya yarar görmeyen hastalarda nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar ve steroid enjeksiyonları denenebilir.