östaki tüpü

Östaki balon tuboplasti, östaki tüpü fonksiyon bozukluğunu düzeltmeye yönelik bir tedavi yöntemidir. Östaki tüpü, kulak zarının arkasında bulunan orta kulak boşluğunu genize (nazofarinks) bağlayan dar bir tüptür. Bu tüp dış atmosfer basıncı ile, orta kulak boşluğu arasındaki basıncı eşitlemeye yarar. Östaki tüpü ayrıca, orta kulak boşluğundaki salgıları da genize boşaltır.

Östaki tüpü çoğunlukla kapalıdır. Yutkunma, çiğneme, veya esneme ile açılır. Açılırken basınç eşitlenir ve salgılar genize boşalır. Östaki tüpü bu fonksiyonları yerine getiremediğinde “östaki disfonksiyonu” ortaya çıkar. Östaki disfonksiyonu çoğunlukla kulakta dolgunluk, kişinin kendi sesini kulağında yüksek duyması, bazen işitme kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesi belirtileri verir. Hastalar bunu, “kendilerini su altında gibi hissettikleri” veya kulaklarını temizleyemedikleri şeklinde ifade ederler. Östaki fonksiyon bozukluğunun şiddetli olması ve uzun sürmesi durumda orta kulakta sıvı toplanması meydana gelir.

Tanı

Östaki disfonksiyonu kulak, burun ve geniz muayenesini takiben timpanometri incelemesi ve östaki fonksiyon testlerinin yapılması sonucunda tanınır.

Tedavi

Orta kulakta sıvı toplanması gerçekleştiyse ve ilaçlar, ya da yardımcı yöntemlerle düzelmediyse kulak zarına tüp takılması gerekebilir.

östaki balon tuboplasti

Orta kulakta sıvı toplanmasına neden olmayan, ancak rahatsız edici şikayetlere neden olan östaki disfonksiyonu için son yıllarda yeni bir tedavi seçeneği doğmuştur. “Östaki balon tuboplasti” adı verilen bu işlemde üzerinde küçük bir balon bulunan bir katater burun içinden genize ilerletilir ve östaki tüpünün genizdeki açıklığına yerleştirilir. Daha sonra balon belli bir basınçta ve süreyle şişirilir, daha sonra indirilir ve çıkartılır.

Bu işlem östaki tüpüne tekrar normal fonksiyonunu geri kazandırabilir. Yararlı olmazsa kulak zarına tüp takılması şansı yine vardır. Östaki balon tuboplasti işleminin riskleri düşük ve komplikasyon olasılığı düşüktür.