Orta kulakta sıvı toplanması genellikle genizden orta kulağa hava taşıyan östaki tüpünün yetersiz çalışmasına ve tedavi edilmemiş orta kulak iltihaplarına bağlıdır. Çocuklarda sıklıkla büyümüş ve iltihaplanan geniz eti ile birlikte görülür. Evde ebeveynlerin sigara içmesi ve hava kirliliği de etkili faktörlerdir. İlaç tedavisine rağmen 3 aydan uzun süre orta kulakta sıvı toplanması, tedavi edilmediğinde kalıcı işitme kaybına ve ileri yaşlarda akıntılı müzmin orta kulak iltihabına neden olabileceğinden ameliyatla tedavi edilmelidir.

Orta kulak ve Östaki tüpü 

kulak anatomi

Orta kulak, kulak zarının hemen arkasında bulunan havayla dolu bir boşluktur. Kulak zarı titreştiğinde, orta kulaktaki küçük kemikçikler de titreşirler ve sesin iç kulağa, buradan da sinirler yoluyla beyine iletilmesi sağlanır. Burnun gerisindeki geniz bölgesi ile orta kulak arasında bulunan ve “östaki tüpü” adı verilen küçük bir tüp, dış ortam ile orta kulağın basıncının aynı olmasını sağlar.

Bakteri ve virüs cinsi mikroplar, östaki tüpü yoluyla burundan ve genizden orta kulağa ulaşabilir ve orta kulak iltihabına neden olabilirler. Orta kulak iltihabı tedavi edilmediğinde veya tekrarlayan iltihaplanmalar olduğunda orta kulaktaki sıvı birikimi sürekli hale gelebilir. Orta kulak sıvısı tek başına kulağa zarar vermez; ancak sıvı varlığında işitmede azalma olur ve orta kulakta mikropların üremesi, dolayısıyla da yeni orta kulak iltihaplarının gelişmesi kolaylaşır.

Orta kulakta sıvı toplanmasının belirtileri nelerdir?

Bu sorun genellikle sessiz seyreder. Sıklıkla tek belirti olan işitme kaybı hafif derecelidir ve ebeveynlerin dikkatini çekmeyebilir. Çocuğunuzun televizyonu yüksek sesle dinlemeye başlaması, okul başarısının düşmesi veya öğretmeninin çocuğun dikkatsiz davrandığı yönündeki uyarıları orta kulakta sıvı toplanmasına bağlı işitme kaybını akla getirmelidir.

Orta kulakta sıvı tanısı

Doktorunuz çocuğunuzun kulağına otoskop veya mikroskop adı verilen ışıklı bir aletle bakacak ve gerekiyorsa bazı kulak testleri isteyecektir.

Tedavi

Son yıllarda birçok çocuğa kulak tüpü takıldığını duymuşsunuzdur; ancak cerrahi ilk tercih edilen tedavi yöntemi değildir. İlk aşamada ilaç tedavisi yapılır. Ayrıca, Modifiye Politzerizasyon yöntemi ile orta kulağın ventilasyon tedavisi de uygulanabilir.

epop

Modifiye Politzerizasyon yöntemiyle, buruna belli basınçta hava veren bir cihaz ile orta kulağa hava ulaşması ve biriken sıvının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu tedavi yöntemiyle kulak zarına tüp takılması gereksinimi önemli orandaki hastada ortadan kalkmaktadır.

Eğer kulaktaki sıvı birikimi bu tedavilere rağmen devam ederse doktorunuz orta kulaktaki sıvıyı uzaklaştırmak için cerrahi tedavi, yani tüp takılmasını önerebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı ask_doc2.jpg