Meniere

Meniere hastalığı baş dönmesi (vertigo), işitme kaybı, tinnitus (kulakta uğultu veya çınlama sesi duyulması) ve kulakta dolgunluk (basınç) hissi atakları ile seyreden bir iç kulak sorunudur. Ataklar sırasında belirtiler birkaç saat şiddetlidir ve ertesi gün hafifler. İşitme kaybı her atakta artar ve yıllar içinde kalıcı olur.

Hastalığın nedeni iç kulaktaki endolenf adı verilen sıvının basıncının artmasıdır. Çoğunlukla tek bir kulakta olmakla birlikte 10 hastanın birinde her iki kulakta da görülür. Hastalık çoğunlukla 20-50 yaşlar arasında başlar; erkeklerde ve kadınlarda aynı oranda görülür.

Meniere hastalığının nedeni nedir?

Meniere hastalığı iç kulakta endolenf adı verilen sıvının miktarının artması sonucunda oluşur. Ancak, sıvı artışının nedeni bilinmemektedir. Özellikle her iki kulağın etkilendiği bazı hastalarda otoimmün bozukluklar sorumludur. Yorgunluk ve stres atakların ortaya çıkmasını ve sıklığını etkileyebilir.

Normal iç kulakmeniere
Normal iç kulakMeniere hastalığı

Tanı

Doktorunuz baş dönmesi ataklarının sıklığı, süresi, şiddeti ve özellikleri; işitme kaybının değişkenlik gösterip göstermediği, kulakta dolgunluk hissi ve çınlama varlığı hakkında sorular soracaktır. Tanının en önemli aşaması budur ve belirtilerin iyi tanımlanması gerekir.

 • İşitme testi: Sensörinöral tipte işitme kaybı görülür. Ataklar sırasında ve arasında yapılmış başka işitme testleri varsa bunların incelenmesi hastalığın seyri açısından çok önemli bilgiler verir.
 • Denge testleri: Elektronistagmografi veya videonistagmografi ile iç kulağın denge fonksiyonları incelenebilir. Çoğunlukla hastalığın olduğu kulakta denge fonksiyonları yavaşlamış bulunur.
 • Elektrokokleografi: İç kulaktaki basınç artışını gösterebilen bir testtir.
 • Beyin sapı işitsel potansiyelleri (BAER=BERA=ABR): sesin beyinde işitme merkezine ulaştırılmasını sağlayan sinirlere ait başka bir sorun olmadığını anlamak amacıyla yapılabilir.

Sizin yapabilecekleriniz

Ataklar sırasında istirahat edin ve hareketli cisimlere bakmayın. Atakları önlemek için stres, uykusuzluk ve aşırı yorgunluktan kaçının. Tuzlu gıdalar, kafein (kahve ve kolalı içecekler), tütün ve alkol kullanımından kaçının. Uyku ve yemek alışkanlıklarınız düzenli olsun.

Tedavi

Meniere hastalığının kesin tedavisi yoktur. Doktorunuz aşağıdaki tedavileriden birini veya birkaçını önerebilir:

 • Az tuzlu diyet
 • İç kulağın kan dolaşımını artıran ilaçlar
 • Vücuttan tuz atılması için idrar söktürücü
 • Baş dönmesini baskılayan ilaçlar
 • Kulak zarından ilaç enjeksiyonu
 • Cerrahi

Kulak zarından orta kulağa kortizon veya gentamisin enjeksiyonları muayene ortamında uygulanabilir. Kortizon enjeksiyonu işitmeyi olumsuz etkilemez. Gentamisin enjeksiyonu baş dönmesi ataklarını önlemede çok etkilidir, ancak işitmeyi daha da bozma olasılığı vardır.Cerrahi tedavi az sayıdaki hastada gerekir. Baş dönmesi atakları diğer tedaviler ile önlenemediğinde gerekebilir:

 • Endolenfatik kese cerrahisi: Etkisi kısmı veya geçici olabilir. İşitmeyi olumsuz etkileme olasılığı düşüktür.
 • Labirentektomi: işitme feda edilerek baş dönmesini etkili olarak ortadan kaldırır.