tinnitus

Tinnitus toplumda her 3-4 kişiden birinde bulunan bir sorundur. Duyulan ses aralıklı veya sürekli olabilir; tek kulakta, her iki kulakta veya kafa içinde yaygın duyulabilir. Sesin tonu kalın bir uğultu şeklinde, ya da ince bir çınlama şeklinde olabilir. Herhangi bir tedavi uygulanmadan önce kulak çınlamasının nedenine yönelik incelemelerin bir KBB hastalıkları uzmanı tarafından yapılması ve değerlendirilmesi gerekir.

Tinnitusun nedeni nedir?

Tinnitus, herhangi bir dış uyaran olmaksızın kişinin duyduğu sestir. Bu bir teşhis değil, işitme mekanizmasını etkileyen bir çok hastalıkta görülen ortak belirtidir. Tinnitus çoğunlukla iç kulağı etkileyen ve işitme kaybına yol açan hastalıklarda görülmekle birlikte, orta kulak ve dış kulak hastalıklarında da bulunabilir.

İç kulakta sesi algılayıp işitme sinirine aktarma görevini yapan ve sinir hücresi yapısında oldukları için hasara uğradıklarında yenilenemeyen iç kulak işitme hücrelerini etkileyebilecek çok sayıdaki hastalık hem işitme kaybına, hem de tinnitusa neden olabilir.

İç kulakta işitme kaybına ve tinnitusa neden olan sorunlar şunlardır:

 • Yaşlanma
 • İlaçlar
 • Travma
 • Meniere hastalığı
 • Tümörler (kulak kemiği içindeki damar tümörleri, işitme siniri tümörleri, beyin tümörleri)
 • Yüksek tansiyon
 • Tiroid bezi hastalıkları

Tinnitusun nedenini ortaya çıkartmak için ne yapılır?

İşitme testleri, denge testleri, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi filmler, kan tetkikleri gerekebilir.

Tinnitus nasıl tedavi edilir?

Eğer tinnitusun yüksek tansiyon, tümörler, tiroid bezi hastalıkları gibi tedavi edilebilir bir nedeni bulunabilirse bu nedene yönelik tedavi uygulanır. Ancak çoğunlukla böyle bir neden bulunamaz ve bu durumda tinnitusun kesin ve etkisi kanıtlanmış bir tedavisi yoktur.

Tedavide kullanılan rehabilitasyon seçenekleri şunlardır:

 • İşitme kaybı varsa işitme cihazı kullanılması
 • Algıyı değiştirmeye yönelik terapiler
 • Ses terapileri
 • Konsantrasyon ve gevşeme egzersizleri