Ses teli nodülü ses telleri üzerinde oluşan, hemen daima iki taraflı ve simetrik olan kalınlaşmalardır. Nodüllerin nedeni tellerinin dinlendirilmeksizin uzun süreli kullanılması, yani ses travmasıdır. Ses travması, sesin uzun süre, yüksek, veya hatalı kullanılmasıdır.

Nodüller daha çok mesleğini sesi ile icra eden kişilerde görülür:

 • şarkıcılar
 • öğretmenler
 • din görevlileri gibi

Belirtiler

 • seste çatallanma
 • sesin titremesi
 • ses kısıklığı
 • şarkı söylerken tiz notaları çıkartamama
 • sesi belli bir tonda sabit tutamama
 • sesin kolay yorulması
 • boğazda rahatsızlık, ağrı veya gerginlik hissi
 • boyun ağrısı

Tanı

Ses teli nodülü ancak ses tellerinin bir KBB uzamanı tarafından muayenesi ile tanınır. Bu muayene sırasında ağızdan veya burundan boğazın gerisine girilerek ses tellerine bakılacaktır.

Tedavi edilmez ise ne olur?

 • ses telinde nedbeleşme
 • kalıcı ses kısıklığı
 • ses çıkartma sırasında her zaman ağrı hissetme
 • ses tonu aralığının azalması ile sonuçlanabilir.

Tedavi

Nodüllerin oluşma nedeni sesin aşırı veya hatalı kullanımı olduğu için, tedavide bu kullanım alışkanlıkların düzeltilmesi esastır. Ses istirahati veya bir konuşma terapistinin yardımıyla uygulamacak ses ve konuşma terapisi ile nodüllerin çoğu küçülür ve kaybolur. Şarkıcılarda şan eğitmenlerinin de terapi için yardımı gerekir.

Ses teli nodüllerinde cerrahi tedavi nadiren gerekir.