konka bülloza

Her bir burun boşluğu içinde üç adet konka adı verilen dilim şeklinde yapı bulunur. Alt, orta ve üst konkalar olarak adlandırılan bu yapıların büyüklükleri yukarıdan aşağıya doğru artar; üst konka en küçük, alt konka en büyük olanıdır. Konka bülloza, normalde içinde tek bir kemik duvar bulunması gereken konkanın iki duvarlı olup, bunlar arasında hava dolu bir odacık içermesidir. Büllöz konka bir hastalık değildir. Doğuştan bir yapısal farklılık (anatomik varyasyon) olan büllöz konka çoğunlukla orta konkada, nadiren alt konkada görülür.

Konka bülloza belirtileri

Büllöz konka çoğunlukla herhangi bir belirti vermez. Çok büyük olduğunda burun tıkanıklığı yapabilir, bazen içerdiği odada veya çevresindeki diğer sinüslerde enfeksiyon varsa aşağıdaki belirtiler görülebilir:

  • burun, sinüsler ve gözlerin çevresinde dolgunluk, basınç hissi veya ağrı
  • burun tıkanıklığı
  • burun içinde yabancı cisim hissi

Konka bülloza tanısı

Doktorunuz muayene sırasında konkanın olağandan geniş görünmesi nedeniyle büllöz konkadan şüphelenebilir. Kesin teşhis edilebilmesi için bilgisayarlı tomografi ile bir görüntüleme incelemesi gerekir.

Bilgisayarlı tomografide konkaların kesiti görülür. Bu kesitlerde konka içinde hava odacığının bulunması, büllöz konka tanısını koydurur.

Tedavi

Herhangi bir şikayete neden olmayan ve varlığı görüntüleme incelemelerinde tesadüfen anlaşılmış büllöz konkanın tedavi edilmesi gerekmez.

Burun tıkanıklığı, enfeksiyonuna bağlı ağrı şikayetlerine neden olan veya başka sinüslere cerrahi tedavi yapılacağı sırada saptanan büllöz konkalar ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyatta şu işlemlerden biri yapılabilir:

  • Ezme: Doktorunuz içinde hava odacığı bulunan büllöz konkayı inceltebilir. Bu işlem lokal veya genel anestezi ile uygulanabilir.
  • Türbinoplasti: Doktorunuz iki duvarlı odacığın dış taraftaki, yani göze daha yakın duvarını alarak konkayı küçültebilir. Bu işlem çoğunlukla genel anestezi gerektirir.
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı ask_doc2.jpg