Ani işitme kaybı, işitmenin hızla kaybedilmesidir. Toplumda her yıl yaklaşık her 10.000 kişiden birinde görülür. 30-60 yaşlar arasında sıktır. Çoğunlukla tek kulakta görülür. İşitme kaybı aniden veya günler içinde ortaya çıkabilir. Bu süre içinde sesler giderek daha zor anlaşılır veya derinden geliyormuş gibi hissedilebilir. İşitme kaybının derecesi hastadan hastaya değişir. Çoğunlukla birlikte uğultu veya çınlama (tinnitus) vardır; hastaların %40’ında baş dönmesi veya denge bozukluğu da görülür.

Nedeni nedir?

Ani işitme kaybı iç kulağın işitme ile ilgili organı olan kokleada (salyangoz) veya seslerin beyine aktarılmasını sağlayan işitme sinirinde hasar oluşmasına bağlıdır. Bu hasarın nedeni enfeksiyonlar, dolaşım bozuklukları, Meniere hastalığı, tümörler, metabolik bozukluklar, nörolojik hastalıklar, bağışıklık sistemi bozuklukları, toksinler olabilir. Ancak, hastaların çoğunda bütün araştırmalara rağmen belli bir neden bulunamaz.

Nasıl tanı koyulur ?

Değerlendirme, hastanın anlattıkları ve kulağın muayenesi ile başlar. Ani işitme kaybının tanısı, işitme hassasiyetindeki ani azalmanın odyogram adı verilen incelemede gösterilmesi ile mümkündür. Aşağıdaki örnekte kırmızı ile gösterilen sağ kulağın işitme hassasiyeti, mavi hat ile gösterilen ve işitme kaybı sınırı olan 20dB’in altına düşmüştür.

AIK_odyogram

Kan tahlilleri ile genel hastalıklar ve enfeksiyon nedenleri araştırılır. İşitme kaybının işitme sinirine veya beyine ait bir tümöre bağlı olmadığından emin olmak için manyetik rezonans (MR) incelemesi yapılır.

Nasıl tedavi edilir ?

Ani işitme kaybının kesin nedeni bilinmediği için tedavisi tartışmalıdır. Hastaların 2/3’ünde kendiliğinden tem veya kısmi düzelme görülebilir.

Ağızdan alınan veya enjeksiyon şeklinde uygulanan kortizon tedavisi en yaygın ve kabul görmüş tedavi şeklidir. Kulak zarı arkasına (intratimpanik) kortizon enjeksiyonu tedavisi hem yan etkilerinin az olması, hem de iç kulakta en yüksek kortizon konsantrasyonunu sağladığı için önerilmektedir. İntratimpanik kortizon tedavisinin ne zaman başlanacağı, hangi sıklıkta ve ne sürede uygulanacağı konusunda dünyada farklı uygulamalar vardır:

  • İlk tanıdan itibaren uygulama (merkezimizde bu seçenek uygulanmakta, enjeksiyon 7 gün süreyle ve her gün yapılmaktadır)
  • İlaç şeklinde kullanılan kortizon işe yaramadığı zaman uygulama

İntratimpanik kortizon enjeksiyonu, kulak zarına kısa süreli lokal anestezi uygulamasını takiben yapılır. Hastanın bir süre belli bir pozisyonda istirahat etmesi istenir.

ITI

Hiperbarik oksijen tedavisi tek başına, ilaç tedavileri ile birlikte, ve ilaç tedavilerinin yararlı olmadığı durumlarda denenmiştir. Bazı çalışmalarda yararı olduğu görülmekle birlikte, yararı konusunda kesin kanıt oluşturabilecek çalışma yoktur. Kullanan hekimler ve merkezler vardır.

Virüs ilaçları (anti viral ajanlar) denenmiş, ancak ani işitme kayıplarında yararı kanıtlanmamıştır. Kullanan hekimler ve merkezler vardır.

Vazodilatatörlerin yararı olduğu gösterilememiştir.

Kalıcı hale gelen ani işitme kaybının rehabilitasyonu işitme cihazları ile yapılır.