Yüz kemik kırıkları

Yüz kemikleri, birbirleri ve kafatası kemikleri ile birleşik bir çok kemiği tanımlar. Bunlar arasında en sık kırık oluşanlar şunlardır :

  • Burun kemiği (nazal)
  • Elmacık kemiği (zigoma)
  • Üst çene kemiği (maksilla)
  • Alt çene kemiği (mandibula)
  • Alın kemiği (frontal)

Yüz kemik kırıklarında görülen kırıkların en sık nedenleri şunlardır :

  • Trafik kazaları (araç içi ve araç dışı)
  • Darp
  • Düşme ve çarpmalar
  • Spor yaralanmaları

Yüz kemik kırıkları ideal olarak ilk günler içinde onarılmalıdır. Ancak, bazı durumlarda yüz bölgesindeki şişliklerin inmesi için 10 güne kadar beklenebilir.

travma01travma02travma03
Elmacık kemiği
yan kısım kırığı
Alın kemiği ve
kafatası kırığı
Elmacık kemiği
kırığı

Yüz kemik kırıklarının tedavisi, bulundukları yerlere, neden oldukları veya ileride olabilecekleri sorunlara göre farklı yöntemlerle tedavi edilirler. Yerinden oynamamış ve kas kuvvetleri ile oynaması beklenmeyen kırıkların tedavi edilmesi gerekmeyebileceği gibi, yapay plak ve vidalarla tespitlerin yapıldığı, geniş çaplı ve uzun süreli ameliyatlar gerektiren yüz kemik kırıkları da vardır. Kırık kemiklerin tespit edilmesi için sıklıkla titanyumdan, çocuklarda ise zamanla kendiliğinden eriyebilen maddelerden üretilmiş plaklar ve vidalar kullanılır. Kırık çene kemiklerini ilgilendiriyorsa dişlerin bozulmuş olan kapanma ilişkisini tekrar kurmak için damak ve diş protezlerinden de yararlanılır.

travma04travma05travma06
Titanyum plak ve vidalarEriyebilen plak ve vidalarDamak protezi
travma07travma08travma09
Alın kemiği kırığının titanyum plak ve vidalarla onarımıElmacık kemiği kırığının plak ve vidalarla onarımıElmacık kemiği kırığının plak ve vidalarla onarımı sonrasında röntgen filmi

Çene kemiklerine ait kırıkların onarımlarından sonra sıklıkla ortodontik ve protezli diş tedavilerine de ihtiyaç duyulur.