Larinks kanseri

Larinks kanseri, boyunda boğazın alt kısmında yerleşmiş olan ve ses tellerini barındıran organ olan larinksin, yani gırtlağın kanseridir.

Larinks kanserlerinin çoğu, mukoza adı verilen ve gırtlağın iç yüzeyini döşeyen pembe renkli kaplayıcı tabakanın yüzeyindeki hücrelerden kaynaklanan yassı hücreli karsinomlardır (skuamoz karsinom). Daha nadir olarak salgı bezleri, kıkırdak veya kas dokularına ait hücrelerden kaynaklanan farklı kanser türlerine de rastlanır. Genellikle iç yüzeyden başlayan larinks kanserleri büyüdükçe gırtlağın kıkırdaklarına, nefes borusununa, boyundaki kaslar, sinirler, damarlar, lenf bezleri gibi derindeki yapılara da yayılırlar.

Larinks kanserinin oluşumunda etkili risk faktörleri 

 • Tütün ürünlerinin kullanımı: Sigara içimi en önemli etkendir. Hastaların %95’i sigara içen kişilerdir ve sigara içen kişilerde larinks kanseri gelişme riski içmeyenlere göre 5-35 kat daha fazladır.
 • Aşırı alkol kullanımı: Özellikle sigara içimi ile birlikte olduğunda kanser gelişiminde rolü daha fazladır.
 • İnsan papillom virüsü (HPV=Human Papilloma Virus)
 • Reflü

Larinks kanseri belirtileri

 • Ses kısıklığı veya değişikliği
 • Boğaz ağrısı
 • Kulak ağrısı
 • Boğazda yabancı cisim hissi
 • Yutkunma zorluğu
 • Yutkunurken ağrı
 • Nefes alma güçlüğü
 • Boyunda şişlik

Bu belirtiler kanser dışındaki hastalıklarda da görülebilir. Bu belirtilerin birkaç haftadan uzun sürmesi ve düzelme göstermemesi durumunda kanserden şüphelenilmeli ve bir hekime muayene olunmalıdır.

Larinks kanserinin tanı ve tedavi planlaması için yapılması gereken işlemler

 • Gırtlağın ve boyunun muayenesi: Gırtlağın iç yüzü ağız içinden bir ayna yardımıyla veya endoskop adı verilen optik aletlerin yardımıyla görülebilir. Boyunda gırtlağın kendisi ve larinks kanserlerinin etkileyebileceği lenf bezleri elle muayene edilir.
 • Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme: Kanserin larinks veya boyundaki yayılımını ve büyüklüğünü değerlendirmek için gerekebilir.
 • Ultrasonografi: Boyundaki lenf bezlerinin değerlendirilmesi için yararlanılabilir.
 • Biyopsi: Anormal görünen yüzeylerde kanserleşme olup olmadığı, biyopsi işlemi ile alınan bir doku örneğinin işlemlerden geçirildikten sonra bir patoloji uzmanı tarafından mikroskop altinda incelenmesi sonucunda belirlenir. Larinksten biyopsi, genellikle genel anestezi altında, ağız içinden ve özel aletler kullanılarak alınabilir.
lx1lx_ca1lx_ca3lx_ca2
Normal ses telleriSol ses telinde larinks kanseriSol ses telinde larinks kanseriSağ ses telinde larinks kanseri

Larinks kanserinde tedavi şeklini belirlemede etkili faktörler

 • Kanserin larinkste yerleştiği bölge
 • Kanserin büyüklüğü ve yayıldığı yerler
 • Biyopsi ile belirlenen hücre özellikleri (patoloji sonucu)
 • Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu

Larinks kanserinde tedavi seçenekleri

1. Ameliyat

Larinks kanserlerinde uygulanabilecek bir çok ameliyat yöntemi vardır. Eğer larinks kanseri erken teşhis edilmişse ve kanserin yerleşimi böyle bir ameliyat için uygunsa gırtlağın bir kısmının alınmasıyla ameliyat gerçekleştirilebilir. Bu ameliyatlarda geçici bir süre için boyuna solunum deliği açılır, ameliyat bölgesi iyileştikten sonra bu delik kapatılır ve ses çıkartma fonksiyonu korunur.

Bazı erken teşhis edilmiş larinks kanserlerinde laser ile kapalı ameliyat yapılabilir ve boyunda delik açılmasına gerek duyulmayabilir.

Laser ile yapılan kapalı bir ameliyata ait video örneğini aşağıda izleyebilirsiniz. Kırmızı noktanın hedef aldığı laser ışını, dokunun uzaktan ve kanamasız olarak kesilmesini sağlamaktadır.

Larenjektomi Rehberi

Kanserin ilerlediği durumlarda gırtlağın tamamının alınması gerekebilir. Bu durumda nefes alma fonksiyonu kalıcı olarak boyundaki bir delikten gerçekleşir. Ses çıkartılabilmesi ve konuşma, ameliyattan bir süre sonra nefes borusu ile yemek borusu arasına yerleştirilen protezlerle mümkün olur.

Bazı durumlarda ameliyattan sonra radyoterapi uygulanması şeklinde her iki tedavi yönteminin de birlikte kullanılması gerekebilir.

Gırtlağın tamamen alınması (total larenjektomi) ameliyatı geçirmiş hastalar için gerekli bilgileri içeren rehberi indirmek için resmin üzerine tıklayınız.

2. Radyoterapi

3. Kemoterapi (ilaç tedavisi)

İlk tedavi seçeneği değildir. Genellikle ameliyatın mümkün olmadığı veya ameliyat ve radyoterapi uygulanıp kanserin kaybolmadığı ya da tekrarladığı durumlarda kullanılır.