ent2

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı, kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tedavisi konusunda eğitilmiş bir tıp doktorudur. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlığı, cerrahi bir daldır; yani KBB uzmanı hastalıkların ilaçlarla tıbbi tedavisi yanında ameliyatlarını da yapar. Kulak, burun, sinusler, ağız boşluğu, gırtlak, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz’ın kapsamındadır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı bu kapsamda hem çocuk, hem de erişkin hastalarla ilgilenir.

Kulak
Bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanının en önemli ilgi alanlarından biri kulaklardır. Bu alan duyma bozuklukları, kulak enfeksiyonları, denge bozuklukları, yüz siniri ve diğer yüz-boyun sinirlerinin bozuklukları, kulağın doğumsal hastalıkları ve kanserlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisini kapsar.

Burun
Burun boşluğu, sinüsler, alerji, koku alma ve burun solunum bozuklukları ve burunun dış görünümü ile ilgili bozukluklar Kulak Burun Boğaz uzmanlığının ilgi alanıdır.

Boğaz
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı, gırtlak başta olmak üzere üst solunum ve sindirim yolu hastalıklarının tedavisi ile ve ses, solunum ve yutma ile ilgili sorunlarla yoğun olarak uğraşır.

ent3

Baş ve Boyun
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları baş ve boyun bölgesinin enfeksiyon hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörleri, yüz travması ve yüz deformitelerinin tedavisi için eğitilmişlerdir. Kozmetik, plastik ve onarım cerrahisi uygulamalarını yaparlar.

Bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı diğer tıbbi ve cerrahi uzmanlıklardaki doktorlarla birlikte çalışabilir. Kafa tabanı hastalıklarının tedavisinde beyin cerrahları, kozmetik ve travmatik deformite tedavisinde plastik cerrahlar, göz yakınındaki anormalliklerin tedavisinde göz doktorları, çene ve diş travmalarının tedavisinde ağız cerrahları, sinüs hastalıklarında alerji uzmanları, deri kanseri tedavisinde dermatologlar, baş boyun kanser tedavisinde onkologlar, çocuk KBB hastalıklarında pediatrist ve aile hekimleri ile ortak alan paylaşırlar.

EĞİTİM

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlarıı Türkiye’de 6 yıllık tıp eğitimini takiben 5 yıl süren uzmanlık eğitimi sonrasında yetişirler. Bu süre sonunda üniversitelerde akademik kariyerine devam eden uzmanların en üst kariyer basamağına ulaşmaları için de yaklaşık 12-15 yıl daha eğitim almaları, araştırma yapmaları ve hasta hizmetlerini yürütmeleri gerekir.

KBB Uzmanlığının Alt Alanları :

Otoloji / Nörotoloji :
Dış, orta ve iç kulağın duyma ile dengeyi etkileyen bozuklukları ve hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Pediatrik Otolarengoloji :
Çocuklarda kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

ent4

Baş Boyun Tümörleri :
Tiroid ve paratiroid cerrahisi ile birlikte baş ve boyunda görülen tümörlerin (kanser ve kanser dışı) tıbbi ve cerrahi tedavisi

Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi :
Yüz ve boynun kozmetik, işlevsel ve onarıma ihtiyaç duyan anormalliklerinin tedavisi

Rinoloji :
Burun ve sinus boşluklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Larengoloji :
Ses ve boğaz ile ilgili bozuklukların tıbbi ve cerrahi tedavisi

Alerji :
Üst solunum yollarını etkileyen alerjinin tıbbi tedavisi