Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında en yüksek ölüm oranlarına sahip 10 hastalığı 2016 yılı verilerine göre şu şekilde sıralamıştır:

1. Koroner arter hastalığı (KAH): Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık % 15’inden sorumlu bir numaralı ölümcül hastalık koroner arter hastalığıdır. KAH için risk faktörleri arasında yüksek tansiyon (hipertansiyon), kolesterol yüksekliği (hiperkolesterolemi), sigara kullanımı, şeker hastalığı (diyabet), kilo fazlalığı ve ailede KAH olan başka birey(ler)in varlığı bulunur.

KAH

2. İnme: Beyin damarlarında tıkanmaya veya kanamaya bağlı inmelerin risk faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, sigara kullanımı, obezite, ve aile öyküsü bulunur. Siyah ırkta ve kadınlarda daha sıktır.

inme

3. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH): Kronik bronşit ve amfizem KOAH’ın iki ana formudur. KOAH ölümleri, dünya genelinde tüm ölümlerin % 5’ini oluşturur. Risk faktörleri arasında sigara kullanımı, akciğeri tahriş edici maddelerin uzun süre solunması, aile öyküsü ve sık alt solunum yolu enfeksiyonları vardır.

4. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Grip, zatürree, bronşit ve tüberküloz gibi alt solunum yolları ve akciğer enfeksiyonları dünya genelinde ölümlerin yaklaşık % 6’sından sorumludur. Bu enfeksiyonlardan sıklıkla virüsler, daha az olarak bakteriler sorumludur. Risk faktörleri arasında hava kirliliği, sigara kullanımı, astım, HIV, bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar ve tedaviler, kalabalık çocuk bakım evleri vardır.

pnomoni

5. Alzheimer hastalığı: Bu ilerleyici nörolojik hastalık dünyadaki tüm ölümlerin% 2,7’sinden sorumludur. Risk faktörleri arasında kadın cinsiyet, 65 yaş üstü, genetik yatkınlık, sağlıksız yaşam tarzı, geçirilmiş kafa travması ve aile öyküsü vardır.

6. Solunum sistemi kanserleri: Bunlar akciğer, bronş, gırtlak (larinks) ve soluk borusu (trakea) kanserleridir. Dünya genelinde tüm ölümlerin % 3’ünden sorumludurlar. Sigara kullanımı ve hava kirliliği solunum sistemi kanserlerinin temel nedenleridir.

7. Diyabet: Diyabetle ilgili hastalıklar dünyadaki tüm ölümlerin% 2.8’ini oluşturmaktadır. Diyabetle ilgili hastalıklar arasında bir dizi cilt durumu ve diğer komplikasyonların yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar, nöropati, nefropati ve retinopati bulunur.

8. İshal ile seyreden hastalıklar: Dünya çapında, her yıl yaklaşık 1.7 milyar çocukluk çağı ishali vakası görülmektedir. İshale bağlı ölümlerin sıklığı azalmaktadır. Risk faktörleri arasında sağlık koşullarının iyi olmadığı bölgelerde yaşayanlar, yetersiz beslenme, zayıf bağışıklık sistemi, genç yaş ve temiz suya erişim yokluğu vardır.

9. Tüberküloz: Tüberküloz dünya genelinde ölümlerin % 2,4’ünün nedenidir. Mycobacterium tuberculosis’in neden olduğu bu hastalığın görülme sıklığı ve ölüm oranı düşmektedir. HIV’li kişilerdeki ölüm nedenleri arasında % 35 sıklıkta tüberküloz vardır. Tüberküloz için risk faktörleri arasında düşük vücut ağırlığı, düzenli kortizon veya bağışıklık baskılayan ilaçların kullanımı, diyabet, HIV enfeksiyonu ve tüberküloz hastalarına yakın bir yerde yaşama vardır.

10. Siroz: Dünyadaki tüm ölümlerin% 2,1’ini oluşturur. Siröz çoğunlukla hepatitler, kronik alkolizm ve kronik böbrek hastalığı nedeniyle oluşan karacğer yetmezliğidir. Risk faktörleri arasında kronik alkol kullanımı, yağlı karaciğer hastalığı ve kronik viral hepatitler bulunur. Siroza bağlı ölümlerin sayısında dünyada artış görülmektedir.