Ana Sayfa

Hastalıklar

Sık Sorulan Sorular

İletişim

 
Prof. Dr. İrfan YORULMAZ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve
Baş-Boyun Cerrahisi

Güniz sokak, No: 14/3, Kavaklıdere, Ankara

Tel : 0312 428 5112
Faks : 0312 428 5113

Prof. Dr. İrfan YORULMAZ


EĞİTİMİ :

Tıp Fakültesi : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
Uzmanlık Sonrası Eğitimi :
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisi ve Nöroşirürji Departmanlarında "Kafa Kaidesi Cerrahisi Programı", Little Rock, Arkansas, A.B.D.

 

AKADEMİK GÖREVİ :
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

UZMANLIK DALINDAKİ ÖZEL İLGİ ALANLARI :
* Pediatrik otolarengoloji (Çocuk KBB hastalıkları)

* Endoskopik sinüs cerrahisi
* Horlama ve Uyku apnesi tedavisi

* Baş ve Boyun tümör cerrahisi

* Kafa kaidesi cerrahisi
* Maksillofasial travmatoloji (Yüz kemik kırıları)

 

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR:
* Türk Otolarengoloji Derneği
* Anatomi Araştırmaları Derneği
* Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
* Otorinolarengoloji ve Maksillofasial Cerrahi Derneği
* Larengoloji Derneği
* Otoloji ve Nöro-otoloji Derneği
* Geriatri Derneği
* American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
* European Skull Base Society
* European Academy of Otology and Neuro-Otology

 

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ ÜYELİKLERİ:
* KBB-Forum (Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi) - Editör
* Otorhinolaryngology Today - Uluslararası Editörler Kurulu Üyesi
* Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
* Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi
*
Türkiye Klinikleri - Kulak Burun Boğaz
* Türk Geriatri Dergisi

* Turkish Journal of Pediatrics

 

YAYINLANMIŞ MAKALELERİ :

 1. Akıner M, Aktürk T, Esmer N, Gerçeker M, Akçayöz N, Yorulmaz İ: Orta kulağı, mastoidi doldurmuş ve dış kulak yoluna taşmış bir glomus tümörü olgusu. Otorinolarengoloji ve Stomatoloji 1987, 1(2):47-51

 2. Yorulmaz İ, Yılmaz O, Güney K, Cuhruk Ç: Parotis bezi tüberkülozu (İki olgu üzerine). Otorinolarengoloji ve Stomatoloji 1988, 2(2):84-87

 3. Esmer N, Akıner M, Gerçeker M, Aktürk T, Yorulmaz İ: Bilateral abduktor kord vokal paralizilerinde Thornell ameliyatlarından aldığımız sonuçlar. Türk Otolarengoloji Arşivi 1989, 27(3):186-187

 4. Beder E, Bacacı K, Yorulmaz İ: Dış kulak yolu seruminomu. Otorinolarengoloji ve Servikofasial Cerrahi Dergisi 1989, 3(3):53-54

 5. Demireller A, Yorulmaz İ, Cuhruk Ç, Akar C, Criss WE: Identification of polyamine dependent protein kinase activity in human laryngeal cancer. The Turkish Journal of Cancer 1991, 21(1):9-13.

 6. Yorulmaz İ, Demireller A, Dursun G, Aktürk T, Akbay C, Sayın N: Travmatik zar perforasyonlarında hyaluronik asit (Deneysel çalışma). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1992, 45(1):161-168

 7. Yorulmaz İ, Olgay G, Dursun G, Çalguner M: Timpanoskleroz cerrahisinde stapedektomi ve miringoplasti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1992, 45(3): 549-554

 8. Akıner MN, Yorulmaz İ, Saatçi MR, Akyar S, Çamurdanoglu M, Sahin G: High-resolution computed tomography of the temporal bone in chronic otitis media. Journal of Ankara Medical School 1992, 14(4): 375-385

 9. Şakul BU, Dursun G, Yorulmaz İ, Acar R, Demireller A, Türkaslan A: Arteria maxillarisin uç dallarının nasal epistaksislerin kontrolündeki önemi. Optimal Tıp Dergisi 1992, 5(1): 42-44

 10. Yorulmaz İ, Dursun A, Demireller A, Esmer N: Alkolde saklanmış homogreft tiroid kartilaj ile deneysel laringeal rekonstrüksiyon. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1993, 3(5):9-13

 11. Demireller A, Yorulmaz İ, Saatçi M, Yılmaz O, Kocatürk S: Subtotal rekonstrüktif larenjektomi. Kulak Burun Bogaz İhtisas Dergisi 1993, 3(5):45-48

 12. Yorulmaz İ, Akbay C, Beder E, Gerçeker M, Demireller I, Sayın N: Ototoxicity of Gentamicin by intratympanic application: Cochlear ultrastructural changes in the guinea-pig. Journal of Ankara Medical School 1993, 15(1):429-437

 13. Gerçeker M, Yorulmaz İ, Saatçi M: Anormal patent (patülöz) östaki tüpü. KBB Postası 1993, 2(3):25-28

 14. Yorulmaz İ, Akıner M: The comparison of IgG, IgA and IgM concentrations in the middle ear effusions and blood serum in otitis media with effusion. Journal of Ankara Medical School 1993, 15(4):717-723

 15. Yorulmaz İ, Küçük B, Dursun G, Demireller A, Cuhruk Ç: İnsan kulak zarı perforasyonlarında topikal uygulanan hyaluronik asit solüsyonunun etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1994, 4(1):15-20

 16. Gerçeker M, Saatçi M, Yorulmaz İ, Tatarağası A: Total larenjektomiden sonra tuba eustachii fonksiyonlarının elektroakustik impedansmetri yöntemi ile araştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1994, 4(1):38-41

 17. Yorulmaz İ, Koçak İ, Demireller A, Cuhruk Ç: Larinks morfolojisinin ve vokal kord vibratuar hareketlerinin değerlendirilmesinde videolaringostroboskopi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1994, 4(1):65-70

 18. Demireller A, Dursun G, Yorulmaz İ, Tatarağası A: Total larenjektomide trakeo-özefageal fistül ve konuşma protezi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1994, 4(1):74-82

 19. Deda H, Yorulmaz İ, Küçük B: Kafa kaidesi tümörlerinde kombine anterior-transfasial ve lateral fasial infratemporal fossa yaklaşımı. Türk Nöroşirürji Dergisi 1994, 4(1):1-8

 20. Küçük B, Vural E, Yorulmaz İ, Dursun G, Anadolu Y, Akıner M, Cuhruk Ç: Endolarengeal mikrocerrahide küçük çaplı tüp ile entübasyon tekniği obstrüktif akciğer hastalarında uygulanabilir mi? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995, 3(1):30-34

 21. Küçük B, Yorulmaz İ, Koçak İ, Dursun G, Anadolu Y, Saatçi M, Beder E: Kolesteatomlu kronik otitlerde tek kademede modifiye radikal mastoidektomi, timpanoplasti, arka duvar rekonstrüksiyonu ve mastoid obliterasyon tekniği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1995, 5(4):311-314

 22. Küçük B, Yorulmaz İ, Dursun G, Koçak İ, Vural E, Çalguner M, Esmer N: Radikal kavite cerrahisinde arka duvar rekonstrüksiyonu ve mastoid obliterasyon tekniği. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995, 3(2):105-109

 23. Anadolu YR, Küçük B, Vural E, Yorulmaz İ, Akıner M, Aktürk T, Cuhruk Ç: Periferik fasial paralizili olgularda üst göz kapağının altın implantasyonu ile rehabilitasyonu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995, 3(2): 136-140

 24. Dursun G, Demireller A, Tatarağası A, Küçük B, Yorulmaz İ, Koçak İ: Özefageal konuşma ve protezli ses restorasyonunda ses kalitesinin kıyaslanması. Türk Otolarengoloji Arşivi 1995, 33(4): 260-262

 25. Yorulmaz İ, Küçük B, Deda H, Aktürk T: Preauriküler infratemporal fossa yaklaşımları. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1996, 3(2):581-585

 26. Anadolu Y, Aktürk T, Akıner M, Demireller A, Yorulmaz İ, Küçük B, Acar A, Ünsal E: Endoskopik sinüs cerrahisi: İlk 180 olduga klinik yaklaşım ve sonuçlarımız. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1996, 4(1):27-31

 27. Yorulmaz İ: Atipik gastro-özefageal reflü semptomları bulunan hastalarda 24-saatlik özefageal pH monitörizasyonunda reflü insidansı ve özellikleri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997, 5(3):176-183

 28. Yorulmaz İ: Sinüzitler. İnfeksiyon Hastalıkları Serisi 1998, 1(4):166-177

 29. Yorulmaz İ, Küçük B, Palabıyıkoğlu M: Gastro-özefageal reflünin kulak burun boğaz ile ilgili belirti ve bulguları. Güncel Gastroenteroloji 1998, 2(3):237-250

 30. Vural E, Yorulmaz I, Dornhoffer JL: Modification of the inner flange of the Paparella type II ventilation tube for easier insertion. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 1999, 121(5):601-602

 31. Gerçeker D, Özsan M, Yorulmaz İ, Gerçeker M: Seröz otitis mediada respiratory sincytial virus'ların (RSV) önemi. KBB Postası1999, 9(2-3-4):34-38

 32. Küçük B, Yorulmaz İ: Nazal ve paranazal tümörlerin medial maksillektomi ile rezeksiyonunda nazolakrimal sistemin korunması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000, 8(1):28-31

 33. Yorulmaz İ, Küçük B: Mandibula kondil kırıklarında infra-parotid açık redüksiyon yöntemi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000, 8(1):40-45

 34. Gerçeker M, Yorulmaz İ, Ural A: Ses ve Konuşma. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000, 8(1):71-78

 35. Küçük B, Yorulmaz İ: Farengo-kutanöz fistüle bağlı geniş cilt ve mukoza defektlerinin pektoralis major kas-deri flebi ve deltopektoral flep ile tamiri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000, 8(2):108-114

 36. Yorulmaz İ: Otitis media komplikasyonları. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi 2002, 1(2):106-111

 37. Deda H, Ugur HC, Yorulmaz İ, Kucuk B: Anteromedial approach to the orbit. Skull Base 2002, 11(4):233-238

 38. Ural Tatlıpınar A, Gerçeker M, Yorulmaz İ: Burunda over kanseri metastazı: olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001, 9(3):160-163

 39. Atmaca S, Özgürsoy OB, Yorulmaz İ, Gerçeker M: Frontal sinüs kolesteatomu. KBB-Forum 2002, 1(1):17-21

 40. Yorulmaz İ: Larengofarengeal reflü. KBB-Forum 2002, 1(1):22-34

 41. Yorulmaz İ: Burun ve paranazal sinüsler: Temel anatomi ve fizyoloji. Türkiye Klinikleri Allerji-Astım 2002, 4(1):6-13

 42. Özlügedik S, Yorulmaz İ: Larengofarengeal reflü. Türkiye Klinikleri Cerrahi 2002, 7(1):31-37

 43. Özgürsoy O, Özlügedik S, Yorulmaz İ: Globus farengeus etyolojisinde larengofarengeal reflü. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2002, 10(2):72-75

 44. Yorulmaz İ, Küçük B, Özgürsoy OB: Malign kafa tabanı tümörlerinin tedavisinde prognoz ve yaşam kalitesi. KBB-Forum 2002, 1(2):41-47

 45. Yorulmaz İ: Efüzyonlu otitis media. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2002, 10(özel ek):18-22

 46. Yorulmaz İ, Özlügedik S, Küçük B: Gastroesophageal reflux disease: Symptoms vs ph monitoring results. Otolaryngology Head and Neck Surgery 2003, 129:582-586

 47. Bademci G, Batay F, Yorulmaz İ, Küçük B, Caglar S: Selective nicrosurgical vestibular neurectomy: An option in the treatment of intractable vertigo and related microsurgical landmarks. Minim Invasive Neurosurg 2004, 47:54-57

 48. Ozgursoy OB, Yorulmaz I. Fat graft myringoplasty: a cost-effective but underused procedure. J Laryngol Otol 2005, 119:277-279

 49. Yorulmaz İ: Petrozit. Turkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri 2005, 1(7):79-82

 50. Ozlugedik S, Yorulmaz I, Gokcan K: Is laryngopharyngeal reflux an important risk factor in the development of laryngeal carcinoma? Eur Arch Otorhinolaryngol 2006, 263(4):339-343

 51. Tulunay O, Kucuk B, Yorulmaz I, Tulunay EO, Sanatipour M, Ayva S: Sarcomatoid carcinoma of the larynx: immunohistochemical analysis in two cases. Otolaryngol Head Neck Surg 2006, 134(6):1057-1059

 52. Özgürsoy OB, Boynukalın KŞ, Erol E, Baltacı S, Yorulmaz İ: Supraclavicular lymph node metastasis of nonseminomatous testicular carcinoma. KBB-Forum 2007, 6(3):94-97

 53. Meço C, Yorulmaz İ, Küçük B, Oberascher G. Endoskopik sinüs cerrahisinde operatif komplikasyonlar: serebrospinal rinore. Türkiye Klinikleri J ENT Special Topics 2008, 1(2):27-39

 54. Ozgursoy OB, Yorulmaz I, Tulunay O. Rapid and anusual spread of basoloid squamous cell carcinoma of the maxillary sinus. B-ENT 2008, 4:233-238

 55. Meço C, Yorulmaz İ. Frontal sinüs ve kafa tabanı kırıklarına tanısal yaklaşım ve tedavi. Türkiye Klinikleri J ENT Special Topics 2008, 1(4):51-61

 56. Muderris T, Gokcan MK, Yorulmaz I. The clinical value of pharyngeal pH monitoring using a double-probe, triple-sensor catheter in patients with laryngopharyngeal reflux. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009, 135(2):163-167

 57. Gökcan MK, Yorulmaz İ, Meço C. Mandibula fraktürleri. KBB-Forum 2009, 8(1):17-27

 58. Ozgursoy OB, Muderris T, Yorulmaz I, Kucuk B. Demographic, epidemiologic, and surgical characteristics of maxillofacial fracture repair in a developing country. Ear Nose Throat J 2009, 88(4):E20-4

 59. Özgürsoy OB, Karataylı Özgürsoy S, Okçu Heper A, Yorulmaz İ. Subcutaneous nodules on the chest: does the skin metastasis indicate terminal stage of cancer?. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1759-62

 60. Ozgursoy OB, Comert A, Yorulmaz I, Tekdemir I, Elhan A, Kucuk B. Hidden unilateral agenesis of the frontal sinus: human cadaver study of a potential surgical pitfall. Am J Otolaryngol 2010; 31(4):231-4

 61. Ocak E, Balcıoğlu M, Özgürsoy OB, Yorulmaz İ. Dev Mastoid Abse: 2 Olgu Sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011; 64(1):1-3

 62. Kubat G, Mülazimoğlu S, Kaygusuz G, Küçük B, Yorulmaz İ. İnvaziv Fungal Sinüzit İle Karışan Sinonazal Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu. KBB-Forum 2013; 12(3): 98-103

 63. Küçük B, Başak H, Mülazımoğlu S, Göde S, Beton S, Yorulmaz İ. Transnazal endoskopik pteigomaksiller alana ve infratemporal fosaysa yaklaşım. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz 2013; 6 (4): 61-68

YAYINLANMIŞ KİTAP BÖLÜMLERİ :

 1. Koçak İ, Yorulmaz İ, Dursun G, Demireller A: Videolaringostroboskopi. Ses ve Ses Hastalıkları, sayfa:28-43, Ekin Tıbbi Yayın, İstanbul, 1996.

 2. Deda H, Yorulmaz İ, Küçük B: Kafa kaidesine cerrahi yaklaşım şekilleri. Temel Nöroşirürji-I (Editörler: Altınörs N, Baykaner K, Şekerci Z, Özyurt E, Caner H), Türk Nöroşirürji Derneği Yayını, Ankara, 1997.

 3. Yorulmaz İ: Kulak-Burun-Boğaz. Muayeneden Tanıya (Editör: Candan İ), sayfa:119-146, Antıp AŞ, Ankara, 1998.

 4. Yorulmaz İ: 1.Larenksin benign hastalıkları; 2.Hava yolu obstrüksiyonu ve trakeotomi; 3.Periferik fasial paraliziler. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Hastalıkları (Düzenleyen: Keser R), Antıp AŞ, Ankara, 2000.

 5. Yorulmaz İ: Kronik sinüzitlerde endoskopik endonazal cerrahi tekniği. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları-II Kulak-Burun-Boğaz Kurs Kitabı, İstanbul, s: 24-38, 2000.

 6. Yorulmaz İ: Maksillo-fasiyal travmalar. Çelik O (Ed): Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, s: 801-823, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2002.

 7. Yorulmaz İ, Küçük B: Baş Boyun Tümörleri. Scwartz (Ed), Geçim E (Çeviri Ed.): Principles of Surgery kitabından, 7. baskı, McGraw-Hill, NewYork, 1999 (Baskıda).

 8. Yorulmaz İ: Oral kavite hastalıkları. Candan İ (Ed): Medikal Tedavi, s: 1717-1722, Antıp A.Ş., Ankara 2003.

 9. Yorulmaz İ. Hiyoid suspansiyonu. Cingi C (Ed): Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi. TKBBV Akademi Toplantıları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kitapçıkları Serisi 6, s:325-332, Deomed, İstanbul, 2010.

 10. Muz SE, Yorulmaz İ: Fasial paraliziler. Gerçeker M (ed): Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, s:293-314, MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi, 2014.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI :

 1. Yorulmaz İ: Larengofarengeal Reflü, Mart Matbaacılık, İstanbul, 2002.

 2. Yorulmaz İ, Küçük B, Elhan A, Tekdemir İ: Endoskopik Sfenoetmoidektomi İçin Cerrahi Anatomi. EndoPress, Tuttlingen, Almanya, 2003.

 3. Yorulmaz İ, Küçük B, Elhan A, Tekdemir İ: Surgical Anatomy for Sphenoethmoidectomy. EndoPress, Tuttlingen, Germany, 2004.

TÜRKÇE BASKI KİTAPLARI :

 1. Yılmaz O, Çelik O, Yorulmaz İ, Korkut N (Türkçe baskı editörleri); Bowden MT (editör): Otorinolaringoloji ve Fasiyal Plastik Cerrahi Sınavlara Hazırlık Kaynağı. Güneş Kitabevi - Mc Graw Hill, 2012.

 2. Yılmaz O, Yorulmaz İ (Türkçe baskı editörleri);  Goldengerg D, Goldstein BJ (editörler): KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. Akademisyen Tıp Kitabevi - Thieme, 2013

YAYINLANMIŞ TEBLİĞLERİ :

 1. Cuhruk Ç, Aktürk T, Akıner M, Akyar S, Yılmaz O, Dursun G, Yorulmaz İ, Akan H, Türkyılmaz A: Parotis kitlelerinin tanısında BT ve DSS'nin değeri. Türk Otorinolarengoloji XX.Ulusal Kongresi (9-13 Ekim 1989, Girne-Kıbrıs) Kitabı, sayfa:8-9, Erol Ofset, İstanbul, 1989.

 2. Cuhruk Ç, Cuhruk H, Demireller A, Yılmaz O, Dursun G, Yorulmaz İ: Anterior nazal tamponun arteriyel kan gazlarına etkisi. Türk Otorinolarengoloji XX.Ulusal Kongresi (9-13 Ekim 1989, Girne-Kıbrıs) Kitabı, sayfa:78-79, Erol Ofset, İstanbul, 1989.

 3. Cuhruk Ç, Aktürk T, Esmer N, Çalguner M, Yılmaz O, Saatçi M, Yorulmaz İ: Parotis tümörlerine yaklaşımımız. International Symposium on Parotid Gland Tumors and Functional Laryngectomy (12-14 Haziran 1991, Ankara) Sempozyum Kitabı, sayfa:112-121, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1993.

 4. Yorulmaz İ, Küçük B, Demireller A, Çalguner M, Keser R: Prognostic indicators in Bell's palsy. Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Vol.I, pp:161-174, Multi Science Publishing, Brenton-Essex-UK, 1993.

 5. Beder E, Çalguner M, Keser R, Saatçi M, Yorulmaz İ, Küçük B: Functional results of total stapedectomy, partial stapedectomy and small fenestra operations in 110 cases of otosclerosis. Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Vol.I, pp:122-125, Multi Science Publishing, Brenton-Essex-UK, 1993.

 6. Keser R, Yorulmaz İ, Anadolu Y, Gerçeker M, Demireller A: Functional neck dissection for cancer of the larynx. Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Vol.I, pp:698-701, Multi Science Publishing, Brenton-Essex-UK, 1993.

 7. Gerçeker M, Demireller A, Yorulmaz İ, Anadolu Y: Olfaktor nöroblastoma. Türk Otorinolarengoloji XXI.Ulusal Kongresi (5-12 Ekim 1991, Manavgat, Antalya) Kitabı, sayfa:1161-1164, Erol Ofset, İstanbul, 1994.

 8. Gerçeker M, Demireller A, Anadolu Y, Yorulmaz İ: Nazal kavitede hemanjioperisitoma. Türk Otorinolarengoloji XXI.Ulusal Kongresi (5-12 Ekim 1991, Manavgat, Antalya) Kitabı, sayfa::344-348, Erol Ofset, İstanbul, 1994.

 9. Yorulmaz İ, Küçük B, Deda H, Arasıl E: The results of surgery for malignant tumors of the skull base. Acoustic Neuroma and Skull Base Surgery (Eds.:Sterkers JM, Charachon R, Sterkers O), pp:533-540, Kugler Publications, Amsterdan/NewYork, 1996.

 10. Bozkurt MK, Dursun G, Yorulmaz İ, Küçük B, Uzun L: Gastroözefageal Reflü Sendromu. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (23-27 Eylül 1997, Antalya) Kitabı, sayfa: 159-162, İstanbul, 1998.

 11. Bozkurt MK, Uzun L, Dursun G, Küçük B, Yorulmaz İ: CO2 Lazer Miringotomi. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (23-27 Eylül 1997, Antalya) Kitabı, sayfa: 163-166, İstanbul, 1998.

 12. Çaylaklı F, Dursun G, Küçük B, Yorulmaz İ: Vertikal larenjektomiden sonra platismofasial transpozisyon flebi ile rekonstrüksiyon. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (23-27 Eylül 1997, Antalya) Kitabı, sayfa: 207-210, İstanbul, 1998.

 13. Uzun L, Dursun G, Yorulmaz İ, Küçük B, Bozkurt MK, Yosunkaya T: Videolarengostroboskopi klinik uygulamaları. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (23-27 Eylül 1997, Antalya) Kitabı, sayfa: 981-984, İstanbul, 1998.

 

YAYINLANMAMIŞ TEBLİĞLERİ :

 1. Özgirgin N, Aktürk T, Dinçer T, Yorulmaz İ: Removal of facial nerve neuroma via middle fossa approach. International Congress on Advances in Otology and Otoneurosurgery, 3-8 Eylül 1989, Ibiza-Balearic Islands-İspanya.

 2. Dursun G, Koçak İ, Yorulmaz İ, Demireller A: Medialization laryngoplasty (thyroplasty type I) with adjustable gold-silastic laryngeal implant. 1st World Voice Congress, 9-13 Nisan 1995, Oporto, Portekiz (Özet: Abstract Book: O 195).

 3. Demireller A, Keser R, Dursun G, Yorulmaz I, Saatci M, Kocaturk S: Subtotal reconstructive laryngectomy. Fourth Research Workshop on the Biology, Prevention and Treatment of Head and Neck Cancer, 8-11 Eylül 1994, Arlington, Virginia, U.S.A.

 4. Deda H, Kucuk B, Yorulmaz I: Antero-medial approach to the orbit. Sacramento Skull Base Surgery Symposium - A Multidisciplinary Approach (25-30 Haziran 1995, Sacramento, California, U.S.A.) / VIIIth National Congress of Neurosurgery, 8-12 Mayıs,1994, Marmaris.

 5. Dursun G, Kocak I, Yorulmaz I, Demireller A: Medialization laryngoplasty (thyroplasty type I) with adjustable gold-silastic laryngeal implant. 1st World Voice Congress, April 9-13, 1995, Oporto, Portugal / XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 30 Eylül - 4 Ekim 1995, Antalya.

 6. Dursun G, Koçak İ, Yorulmaz İ, Demireller A: Direct visual biofeedback treatment of conversion aphonia and mutational falsetto with laryngostroboscopy. 1st World Voice Congress, 9-13 Nisan 1995, Oporto, Portekiz (Özet: Abstract Book: O 196).

 7. Deda H, Yorulmaz İ, Küçük B: İnfratemporal fossa tümörlerinde zigomatiko-temporal yaklaşım. VIII.Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994, Marmaris (Özet: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7, Mayıs 1994, s:62).

 8. Deda H, Küçük B, Yorulmaz İ, Arasıl E, Kanpolat Y: Orbita patolojilerinde antero-medial yaklaşım. VIII.Türk Nöroşirürji Kongresi, 8-12 Mayıs 1994, Marmaris (Özet: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7, Mayıs 1994, s:68).

 9. Demireller A, Koçak İ, Dursun G, Yorulmaz İ,: Unilateral vokal kord paralizilerinde medializasyon larengoplasti. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya

 10. Akbaş Y, Dursun G, Yorulmaz İ, Koçak İ, Demireller A: Total larenjektomili hastalarda Blom-Singer protez uygulamaları ve sonuçları. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya

 11. Deda H, Yorulmaz İ: Hipofize yönelik transnazal endoskopik cerrahi. XI.Türk Nöroşirürji Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya (Özet: Türk Nöroşirürji Dergisi, Ek 10, s:60, Mayıs 1996)

 12. Yorulmaz İ, Küçük B, Akbaş Y, Deda H: Orbita Kitlelerine Baş-Boyun Cerrahisinde Yaklaşım. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 23-27 Eylül 1997, Antalya.

 13. Küçük B, Yorulmaz İ, Vural E: Paranazal Sinüs ve Orbita Tümörlerinin Cerrahisinde Osteoplastik Teknikler. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 23-27 Eylül 1997, Antalya.

 14. Yorulmaz İ, Küçük B, Palabıyıkoğlu M, Özlügedik S: Larengofarengeal reflü: Ampirik tanı ve tedaviye ne kadar güvenilebilir? XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 15. Yorulmaz İ, Küçük B: Kafa kaidesine transfasial ulaşma yolları. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 16. Küçük B, Yorulmaz İ: Boyunda kanser cerrahisi sonrası oluşan cilt defektlerinin onarımı. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 17. Özlügedik S, Atmaca S, Yorulmaz İ: İdiopatik periferik fasial paralizilerde hasta takibi ve tedavi planlaması. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 18. Bademci G, Çağlar Ş, Arasıl E, Küçük B, Yorulmaz İ: Dirençli vertigonun tedavisinde bir seçenek: vestibüler nörektomi. 15. Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya (Özet: Özet Kitabı s.81).

 19. Anadolu Y, Yorulmaz İ, Küçük B: Endoskopik sinüs cerrahisinde temel teknikler. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 20. Özlügedik S, Şalviz M, Yorulmaz İ: Larenks kanseri etyolojisinde larengofarengeal reflü. Baş ve Boyun Kanserleri: Multidisipliner Toplantı; 28-30 Mart 2002, Ankara.

 21. Gökcan K, Batıkhan H, Dursun G, Beder E, Gerçeker M, Küçük B, Yorulmaz İ, Anadolu Y: Glottik karsinomlarda Ankara Üniversitesi tecrübesi. Baş ve Boyun Kanserleri: Multidisipliner Toplantı; 28-30 Mart 2002, Ankara.

 22. Boynukalın Ş, Beton S, Dursun G, Beder E, Gerçeker M, Küçük B, Yorulmaz İ, Anadolu Y: Supraglottik larenks kanserlerinde Ankara Üniversitesi tecrübesi. Baş ve Boyun Kanserleri: Multidisipliner Toplantı; 28-30 Mart 2002, Ankara.

 23. Özgürsoy O, Keskinöz İ, Yorulmaz İ: Kafa tabanı tümörlerinde uzun dönem sonuçlarımız. Baş ve Boyun Kanserleri: Multidisipliner Toplantı; 28-30 Mart 2002, Ankara.

 24. Tulunay EÖ, Yorulmaz İ, Küçük B: Juvenil nazofarengeal anjiofibromlarda osteoplastik medial maksillektomi tekniği. Baş ve Boyun Kanserleri: Multidisipliner Toplantı; 28-30 Mart 2002, Ankara.

 25. Yorulmaz İ, Aslan G: İzole sfenoid sinüs patolojilerinde tanı ve tedavi yaklaşımı. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 26. Küçük B, Yorulmaz İ, Çaylaklı F: Frontal sinüs çökme kırıklarında cerrahi tedavi stratejisi. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 27. Yosunkaya T, Yorulmaz İ: İnfratemporal fossaya metastatik renal hücreli karsinom. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 28. Tulunay Ö, Küçük B, Yorulmaz İ, Oral M, Ünal N: Perkutan ve konvansiyonel trakeotomi tekniklerinin karşılaştırılması. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 29. Özlügedik S, Dursun G, Küçük B, Yorulmaz İ, Beder E, Gerçeker M, Aktürk T: Bilateral abdüktör vokal fold paralizilerinde CO2 laser ile transvers kordotomi. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 30. Karataş A, Arslan M, Nalça M, Kurtman C, Yorulmaz İ, Çağlar Ş: Servikal 1-2 yerleşimli bir nörofibromatozis olgusu.. 15. Türk Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya (Özet: Özet Kitabı s.223-224).

 31. Yorulmaz İ, Özlügedik S, Küçük B: Gastroesophageal reflux disease: symptoms vs pH monitorization results. Annual Meeting of American Academy of Otolaryngology-Head & Neck Surgery; 9-12 Eylül 2001, Denver, Colorado, A.B.D.

 32. Yorulmaz İ, Soydan E, Kizil M, Ceydilek B, Arat M: Clinical relevance of screening sinus CT scans and results of endoscopic sinus surgery in bone marow transplant patients. Bone Marrow Transplantation 33:196, 2004.

 33. Meço C, Yorulmaz İ, Tuna H, Ünlü A, Küçük B. Pterigopalatin fossanın benign tümörlerine endonazal endoskopik yaklaşım. 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 15-17 Mayıs 2008, Ankara.
 34. Aslan G, Küçük B, Yorulmaz İ. Parotiste kavernöz hemanjiom. 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 15-17 Mayıs 2008, Ankara.
 35. Kaya M, Şalviz M, Müderris T, Yorulmaz İ. Lateral faringoplasti sonrası sefalometrik değişimler. 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 15-17 Mayıs 2008, Ankara.
 36. Kaya M, Beton S, Yorulmaz İ. Obstrüktif uyku apnesinde etkili bir cerrahi tedavi seçeneği: lateral farengoplasti. 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 15-17 Mayıs 2008, Ankara.
 37. Meco C, Yorulmaz I, Kucuk B, Oberascher G. Frontal sinus Draf procedures: their role in endoscopic management of CSF rhinorrhea. European Skull Base Society Meeting 2009, Rotterdam, Netherlands
 38. Tuna H, Meco C, Erdogan A, Yorulmaz I. Endonasal endoscopic skull base reconstruction after clivus chordoma removal. European Skull Base Society Meeting 2009, Rotterdam, Netherlands
 39. Kucuk B, Meco C, Beton S, Ocal E, Basak H, Yorulmaz I. A novel endoscopic approach for transoral retro-mandibular identificatıon and ligatıon of internal maxillary artery. 5th World Congress for Endoscopic Surgery of The Brain, Skull Base & Spine and The First Global Update On Fess, The Sinuses & The Nose, 2012, Viyana
 40. Beton S, Meco C, Basak H, Ocak E, Yorulmaz I, Kucuk B. Endoscopic removal of sinonasal inverted papilloma: Is endonasal surgery sufficient in maxillary and frontal sinuses? 5th World Congress for Endoscopic Surgery of The Brain, Skull Base & Spine and The First Global Update On Fess, The Sinuses & The Nose, 2012, Viyana
 41. Kubat G, Mülazimoğlu S, Kaygusuz G, Küçük B, Yorulmaz İ. İnvaziv fungal sinüzit ile karışan sinonazal ekstranodal nk/t hücreli lenfoma: olgu sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya
 42. Meço C, Beton S, Kahiloğulları G, Başak H, Yorulmaz İ, Küçük B, Ünlü A. Endoskopik kafa tabanı tümör cerrahisi rekonstrüksiyon teknikleri. 9. Türk Rinoloji Kongresi. 23-26 Mayıs 2013, Antalya
 43. Bayrak S, Abbasova G, Beton S, Gökcan K, Yorulmaz İ. Ana karotid artere yapışık nodüler fasiit: olgu sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2 - 6 Ekim 2013, Antalya
 44. Ocak E, Kubat G, Yorulmaz İ. Tükürükte immünserolojik pepsin ölçümü Larengofarengeal reflü tanısında non-invaziv, hızlı bir tanı yöntemi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2 - 6 Ekim 2013, Antalya

 

VERDİĞİ EĞİTİM KURSLARI :

 • Kafa kaidesine transfasial ulaşma yolları. XXV. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 • Boyunda kanser cerrahisi sonrası oluşan cilt defektlerinin onarımı. XXV. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 18-22 Eylül 1999, İzmir.

 • Endoskopik sinüs cerrahisinde temel teknikler. XXVI. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi; 22-26 Eylül 2001, Antalya.

 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamalı Kursları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi , (2003-2004-2005-2006-2008-2009-2010), İstanbul

 • Anatomi Araştırmaları Derneği Temporal Kemik Cerrahisi Kursları

  (2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006), Ankara

 • Anatomi Araştırmaları Derneği Boyun Cerrahisi Kursları

  (2002-2003-2005-2006), Ankara

 • Anatomi Araştırmaları Derneği Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursları

  (1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2008), Ankara

 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB (2008), İzmir

 • Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavisi Kursu, GATA KBB Anabilim Dalı, (2009-2010), Ankara

 • 2. Horlama ve Uyku Apnesi Kursu,İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, (2009), İstanbul

 • Dakar 2. Uluslararası ve Anatomi Araştırmaları Derneği 10. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, Dakar Üniversitesi Tıp Fakültesi, (2010), Dakar, Senegal

 • Anatomi Araştırmaları Derneği 11. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, (2011), Atina, Yunanistan

 • Temporal Kemik Diseksiyonu Kursu -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Otoloji Nörootoloji Okulu, The Politzer Society, (2012-2013), İstanbul

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Eğitim Kursu, 30 Ekim 2013, Ankara

 

ELEKTRONİK FAALİYETLERİ VE E-YAYINLARI :

 • KBB-Forum elektronik posta tabanlı tartışma listesi kurucusu ve yöneticisi (groups.yahoo.com/group/KBB-Forum)

 • kanalKBB web tabanlı tartışma listesi kurucusu ve yöneticisi (www.kanalKBB.net)

 • KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi editörü (www.KBB-Forum.net)

 • OtoHNS-Net uluslararası danışma kurulu üyesi

 • Kompakt disk (CD-ROM) eğitim ürünleri :

  • Yorulmaz İ: Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 2002.

  • Yorulmaz İ, Gökcan K: Boyun Diseksiyonu Kursu, 2002.

  • Küçük B, Yorulmaz İ, Elhan A, Tekdemir İ: IV. Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu: Taze kadavrada diseksiyon, 2002

  • Yorulmaz İ, Gökcan K: IV. Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu: Teorik kurs sunumları, 2002

  • Yorulmaz İ: Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 2003.

  • Yorulmaz İ: Temporal Kemik Diseksiyonu Rehberi, 2003. 

  • Yorulmaz İ, Gökcan K: Boyun Diseksiyonu Kursu, 2003. 

  • Yorulmaz İ, Küçük B, Elhan A, Tekdemir İ: Endoskopik Sfenoetmoidektomi İçin Cerrahi Anatomi, 2003. 

  • Yorulmaz İ: Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 2004.

  CD-ROM'ları temin etmek için lütfen http://AAD.iwarp.com/yayin.htm internet adresini ziyaret ediniz.

 • DVD eğitim ürünleri :

 • Küçük B, Yorulmaz İ, Elhan A, Tekdemir İ: Endoskopik sinüs cerrahisi: Total sfenoetmoidektomi (Cerrahi anatomi) / DVD-R (video)

 • Yorulmaz İ, Küçük B: Sinüslerin Efendisi - Orsepslerin Zaferi (Cerrahi olgu örnekleri) / DVD-R (video)

 • Yorulmaz İ, Küçük B: Sinus X (Bilateral total sfenoetmoidektomi) / DVD-R (video)

 • Yorulmaz İ: Boyun Cerrahisi Kursu, 2006 / DVD-R (data)

 • Yorulmaz İ: Temporal Kemik Cerrahisi Kursu, 2006 / DVD-R (data)

DVD'leri temin etmek için lütfen http://AAD.iwarp.com/yayin.htm internet adresini ziyaret ediniz.